Johny | 25 października 2016 polski związek alpinizmu pza

SAKWA W PZA | jak dołączyć

pzaJak już zapewne wiecie, zgodnie z decyzją zarządu PZA z dnia 18.10.2016 po wielu miesiącach wypełniania papierków i kilkunastu wizytach w urzędach SAKWA dołącza do Polskiego Związku Alpinizmu! Wiąże się z tym kilka zmian w funkcjonowaniu naszego klubu. Prosimy o uważne przeczytanie szczególnie informacji związanej z legitymacjami, nawet jeżeli nie planujesz być członkiem zrzeszonym w PZA.

Członkostwo w Polskim Związku Alpinizmu

 • Wprowadzamy 2 rodzaje członkostwa:
  • „Członek Kandydat”
  • „Członek Zwyczajny”
 • Każdy z dotychczasowych członków SAKWY, który opłacił składkę w wysokości 30 zł jest automatycznie Członkiem Kandydatem
 • Aby stać się Członkiem Zwyczajnym, zrzeszonym w PZA należy mieć status członka kandydata i opłacone składki na następny rok, jeżeli aktualnie jest 4 kwartał roku (jeżeli dołączacie w kwartałach 1-3 wystarczy składka opłacona na bieżący rok). Przede wszystkim jednak należy uzupełnić wykaz przejść:
  • o co najmniej 14 przejść sportowych dróg skałkowych, poprowadzonych z dolną asekuracją w stylu co najmniej RP, w stopniu trudności co najmniej V
  • możliwe jest również zastąpienie przejść skalnych, przejściami z zakresu turystyki zimowej. Wtedy też jedno przejście turystyczne zastępuje 2 przejścia skalne, przy czym w wykazie muszą znaleźć się co najmniej 4 drogi sportowe. Dla przykładu 5 przejść turystycznych i 4 sportowe spełni wymogi aplikacyjne.
  • bądź załączyć w formularzu opisanym w następnym punkcie zaświadczenie o ukończeniu kursu skałkowego ze skierowaniem na kurs taternicki. Wtedy nie musicie wprowadzać waszych przejść w wykaz, ale będzie nam bardzo miło, jak pochwalicie się nimi na SAKWie. 🙂
 • Następnie należy złożyć wniosek w elektronicznym formularzu aplikacyjnym, dzięki któremu Zarząd będzie wiedział, że staracie się o członkostwo zwyczajne. Następnie Wasz wniosek zostanie rozpatrzony (jeżeli tylko spełniliście wymogi opisane wyżej, nie macie się czego bać ;), a o jego pozytywnym, bądź negatywnym rozpatrzeniu zostaniecie poinformowani drogą mailową.
 • Jeżeli otrzymacie informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przelewacie 20 zł na konto sakwy w tytule przelewu podając CZŁONKOSTWO ROZSZERZONE – IMIĘ I NAZWISKO. Po zaksięgowaniu przelewu (może nam to zająć kilka dni) na waszym profilu na stronie pojawi się informacja, że jesteście zrzeszeni w PZA!
 • Nie ma możliwości dołączyć do SAKWy przelewając 50 zł i od razu stając się członkiem zwyczajnym. Musicie przejść przez powyższy proces. 🙂 Poza tym informacja do „osób z zewnątrz” – SAKWA nigdy nie była i nigdy nie będzie klubem internetowym. Nie wysyłamy legitymacji pocztą, nie akceptujemy sytuacji, kiedy ktoś nie będąc członkiem naszej społeczności będzie chciał korzystać z jej przywilejów. Zapraszamy na spotkanie. 🙂

Legitymacje

Aby otrzymać nową legitymację należy w panelu Edytuj profil zaktualizować nasze dane i wgrać zdjęcie do legitymacji. W przeciwieństwie do zdjęcia profilowego na SAKWIe, nie będzie ono widoczne publicznie. Przy okazji zwracamy również uwagę na sprawdzenie aktualności danych w profilu, oraz na możliwość zadeklarowania jakimi sekcjami jesteśmy zainteresowani. Dzięki temu opiekun danej sekcji będzie Was widział w systemie i będzie w stanie lepiej się z Wami skontaktować, bądź pomóc Wam w nurtujących sprawach. OSOBY, KTÓRE NIE WGRAJĄ ZDJĘCIA, NIE OTRZYMAJĄ LEGITYMACJI. Na zaktualizowanie profilu macie czas do 7.11.2016. Po tym czasie oddajemy legitymacje do druku. Nowi członkowie, którzy dołączą do SAKWy po tym czasie, mogą zostać poproszeni o przelanie dodatkowej kwoty za wydanie legitymacji klubowej.

 

(UWAGA – zaprezentowane poniżej wzory legitymacji nie są wersją ostateczną i pewne ich elementy ulegną zmianie)

Członkowie kandydaci otrzymają poniższą legitymację. NIE UPRAWNIA ONA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WSPINACZKOWEJ W GÓRACH, o czym w widoczny sposób informuje napis „Not a member of UIAA/Nie jest członkiem UIAA”. UWAGA – poruszając się np. zimą w Tatrach Słowackich powyżej schronisk, w razie wylegitymowania, może zostać nałożony na posiadacza takiej legitymacji mandat. Ta legitymacja nie uprawnia również do zniżek na Taborze i innych obiektach PZA. Na jej podstawie natomiast możecie uzyskać zniżki na obiektach i w sklepach współpracujących z SAKWą, możliwość wypożyczania sprzętu klubowego, dofinansowania do wyjazdów klubowych (tylko studenci AGH), oraz zniżki na szkolenia organizowane przez klub. Jest ona również podstawą do uczestnictwa w niektórych wydarzeniach organizowanych przez SAKWę.

legit2p legit2t

Członkowie zwyczajni otrzymają poniższą legitymację. Uprania ona do prowadzenia legalnej działalności wspinaczkowej w górach świata, stanowi podstawę do zniżek na Taborze, w Betlejemce i wielu schroniskach, gdzie honoruje się zniżki klubów wysokogórskich zrzeszonych w UIAA. Oprócz tego wraz z nią funkcjonują inne przywileje, ważne dla członka kandydata.

legit1p legit1t