Rekrutacja

  Krok 1Dane osobowe
  Krok 2Uczelnia
  Krok 3Członkostwo PZA
  (opcjonalnie)
  Krok 3Aktywność
  (opcjonalnie)
  Dane osobowe

  Podstawowe informacje

  Imię
  Nazwisko
  Data urodzenia
  E-mail

  Zdjęcie do legitymacji klubowej

  Chcę zamówić legitymację klubową (30zł). Czy muszę zamówić legitymację?

  Zdjęcie, które będzie w Twojej legitymacji klubowej. Twarz powinna być dobrze widoczna, ale poza tym zdjęcie nie musi być typu legitymacyjnego. Może być z gór. Zanim je wyślesz, obrób je w programie graficznym tak, aby miało format 7:9 i minimum 400 x 514 px. Zdjęcie nie będzie nigdzie publikowane.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na członka Klubu Wysokogórskiego Sakwa, prowadzonej przez tenże Klub. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Polityka Ochrony Danych Osobowych
  Uczelnia

  Uczelnia

  Wydział

  Rok i stopień

  Numer indeksu

  Członkostwo zwyczajne (PZA)

  Jeśli nie jesteś na razie zainteresowany, przejdź do następnej strony. Co daje członkostwo zwyczajne w klubie zrzeszonym w PZA?

  Aby stać się Członkiem Zwyczajnym zrzeszonym w PZA, należy spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych wymagań:
  - Uzupełnić wykaz przejść o co najmniej 14 sportowych dróg skałkowych, poprowadzonych z dolną asekuracją w stylu co najmniej RP, w stopniu trudności co najmniej V.
  Możliwe jest również zastąpienie przejść skalnych przejściami z zakresu turystyki zimowej. Wtedy też jedno przejście turystyczne zastępuje 2 przejścia skalne, przy czym w wykazie muszą znaleźć się co najmniej 4 drogi sportowe. Dla przykładu 5 przejść turystycznych i 4 sportowe spełni wymogi aplikacyjne.
  - Załączyć zaświadczenie o ukończeniu kursu skałkowego ze skierowaniem na kurs taternicki.

  Wykaz przejść

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu skałkowego

  Oświadczenia

  Oświadczam, że przejścia wpisane powyżej są moimi przejściami, a ich styl i ilość jest zgodna z prawdą. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę zostać usunięty z Klubu bez prawa do zwrotu składki w razie podania nieprawdy.
  Oświadczam, że załączone zaświadczenie jest prawdziwe. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę zostać usunięty z Klubu bez prawa do zwrotu składki w razie podania nieprawdy.
  Oświadczam, że jako wspinacz zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu zobowiązuje zachowywać się godnie, swą postawą dawać przykład innym i konsekwentnie dążyć do górskiego rozwoju.
  Pozostałe informacje

  O tobie

  O Tobie, Twoich górskich zainteresowaniach i osiągnięciach

  Czego oczekujesz

  Czyli w jaki sposób możemy pomóc Ci się rozwinąć i czego oczekujesz ze strony Klubu.

  Jak możesz pomóc

  Z racji studenckiego charakteru naszej organizacji bardzo liczymy na Twoją pomoc, aby tryby maszyny mogły funkcjonować sprawnie. Jeżeli chciałbyś poświęcić trochę swojego czasu na rozwój Sakwy, współpracować z zarządem i lepiej się z nami zintegrować na drodze efektywnej pracy, to serdecznie zapraszamy. :) Jeżeli masz jakieś inne ciekawe umiejętności i pomysły, które mogłyby się nam przydać, możesz je dopisać w ostatniej opcji.

  Grafika - obróbka zdjęć, tworzenie plakatów
  Pisanie artykułów, relacji, prowadzenie Fanpage'a
  Rekrutacja, prowadzenie rejestru klubowiczów
  Organizacja wydarzeń, pisanie zapytań ofertowych
  Gadżety - kalendarze, kubki, itp.
  Organizacja spotkań czwartkowych
  Strona internetowa - projektowanie, tworzenie, testowanie, zarządzanie
  Inne
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.