Johny | 10 stycznia 2017 Bartek Ziemski dominik cyran gruzja Kazbek narty skitouring

Kazbek na nartach!